A hallás szakértője
Központi hallásvizsgáló
06-30/311-4123

Adatkezelési tájékoztató

A Victofon Hallásjavító Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.victofon.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) és Facebook kampányai működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon elérhető egyes szolgáltatásokra, illetve Facebook kampányok során regisztrálók (a továbbiakban együttesen Érintett), valamint az egyéb online forrásból származó érdeklődők adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A személyes adatai kezeléséhez a 2011. évi CXII. törvény, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete alapján tájékoztatás és írásbeli hozzájárulás szükséges. Az adatokat a Victofon Kft., illetve munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személy részére nem adjuk át. A megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése érdekében adatfeldolgozót (pl.: IT rendszerüzemeltetőt, fuvarozó vállalatot, könyvelőt, CRM szolgáltatót) veszünk igénybe.

Az Érintett a Honlap használatával, Facebook és egyéb online kampányokra jelentkezéssel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés általános céljai:

 • az Érintett megrendeléseinek teljesítése, hallásjavító eszközének gyors, pontos és szakszerű kiszolgálása
 • tájékoztatók, hirdetések küldése postai, vagy elektronikus úton (e-mail)
 • telefonos megkeresés, személyes ajánlatok ismertetése
 • hirdetés megjelenítése a különböző online hirdetési felületeken (pl. Facebook, Viber, egyéb online csatornák stb.)

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a kezelt adatokat nem használhatja. Az Adatkezelő az Érintett adatait egymástól függetlenül működő adatbázisok között mozgathatja, amennyiben az Érintett adatait jelen nyilatkozatban meghatározott célból kezeli.

1.1 Adatkezelés forrása és céljainak részletezése

Az 1. pontban felsorolt általános célok általánosan érvényesek bármely forrásból is származik az Érintett.

1.1.1. A HONLAP HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

1.1.1.1. A honlapon keresztül ingyenes hallásvizsgálatra történő jelentkezés

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a honlapon keresztül ingyenes hallásvizsgálatra történő jelentkezés előzetes regisztrációhoz nem kötött. Az ingyenes hallásvizsgálatra történő jelentkezés alkalmával az érintett Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulás kíséretében megadja az alábbiakban nevesített személyes adatait, mely adatok kezelésének célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel az igényelt vizsgálattal kapcsolatosan: időpont egyeztetés/változtatás, a lefoglalt ügyintézési időponttal kapcsolatos emlékeztető küldése, továbbá az időpontfoglalással kapcsolatos utólagos panasz kivizsgálása.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra is, hogy az adatok valódiságáért és pontosságáért minden felelősség a Felhasználót terheli.

Adatkezelő az általa felvett adatokat az alábbiakban megjelölt Adatfeldolgozónak adja át kapcsolatfelvétel, illetve időpont egyeztetés végett.

Adatkezelés megnevezése: A honlapon keresztül ingyenes hallásvizsgálatra történő jelentkezés

Cél: A honlapon keresztül megadott igény - hallásvizsgálat elvégzése - végrehajtása, a Felhasználók által leadott igény teljesítéséhez szükséges adatok beszerzése

Jogalap: Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik

Érintettek köre: A honlapon keresztül ingyenes hallásvizsgálatra történő jelentkező Felhasználók

Személyes adatok: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, irányítószám

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok

Az adatok kezelésének időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig és/vagy a jelentkezés időpontjától – az esetleges panaszokra tekintettel – a jelentkezés napját követő három napig

1.1.1.2 Hírlevél szolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosan hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a honlapon keresztül lehet feliratkozni. Amennyiben a Felhasználó feliratkozik az Adatkezelő hírlevelére, az ennek során megadott adatait abból a célból kezeli, hogy az Adatkezelő forgalmazásában álló termékeiről, szolgáltatásairól, az Adatkezelő promócióiról a Felhasználónak e-mailen keresztül időről-időre marketingüzeneteket küldjön.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozásra alkalmas linken keresztül.

Adatkezelés megnevezése: Hírlevél szolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Cél: A hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes – megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott – hozzájárulása - melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással egyidejűleg ad meg.

Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó Felhasználók

Személyes adatok: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, telefonszám, irányítószám

Az adatok kezelésének időtartama: A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a hírlevél alján található leiratkozásra kattintással tehet meg.

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait az Adatkezelő törli adatbázisából, ha

 • a Felhasználó ezt kéri vagy;
 • az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy;
 • a hírlevél célú adatkezelés ellen tiltakozik vagy;
 • a hírlevélről leiratkozik.

 

Az Adatkezelő hírleveléről az alábbiak szerint bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül a Felhasználó leiratkozhat:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
 • az ugyfelszolgalat@victofon.hu címre küldött e-mailes nyilatkozatútján;
 • postai úton a 1068 Budapest, Szondi u. 98/A. címre küldött levélben

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor

1.1.2 Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

A Facebook, Instagram, YouTube és más közösségi oldalakon (önálló adatkezelők) az Adatkezelő saját profillal rendelkezik, amely felületen az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságokról mutat meg tartalmat. Az Adatkezelő nem készít statisztikákat, nem analizál látogatottságot sem egyébként, sem oly módon, hogy azzal bármely természetes személy beazonosítható lenne. / A honlapon social network (Facebook, YouTube) plugin-okat használunk. Ezek a pluginok - amennyiben az Adatkezelő honlapjára úgy látogat el a Felhasználó, hogy közben be van jelentkezve a Facebook vagy YouTube fiókjába - felismeri a Felhasználót, és összekötik látogatását a Felhasználói fiókjával. A Facebook/YouTube megkapja a Felhasználó által használt információkat, mivel a Felhasználó az IP-címéről meglátogatta az Adatkezelő honlapját.

További információt a Facebook és a YouTube adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: 

https://de-de.facebook.com/policy.php 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés megnevezése: Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Cél: A facebook.com és az youtube.com oldalakon, az Adatkezelő egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a honlapnak a megosztása, illetve népszerűsítése.

Jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre: Valamennyi Felhasználó, aki regisztrált a fent nevezett közösségi oldalon és/vagy kedvelte az Adatkezelő oldalát.

Személyes adatok: Az adott közösségi oldalon regisztrált adatok.

Az adatok kezelésének időtartama az adatkezelés az adott közösségi média oldalán valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az érintett közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Pl: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

(https://policies.google.com/privacy?hl=hu)

Adatok forrása: Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

1.1.1.3. Egyéb online csatornák

Azon Érintettek, akik bármely más cég által üzemeltetett weboldalon, kampány keretében olyan e-mail címmel regisztrált, amelyet a facebook, vagy egyéb online közösségi felület (Viber, Instagram, YouTube stb.) fiókjában is használ és elfogadta a Victofon Hallásjavító Kft. adatkezelési tájékoztatóját, hozzájárul az 1. pontban felsorolt általános adatkezelési célokhoz.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a jelen adatkezelési hozzájárulás önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során vagy egyéb online csatornákon közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Adatkezelési információk:

A személyes adatok kezelője: Victofon Hallásjavító Kft. (cégjegyzékszáma:13 09 067029, székhelye: 2112 Veresegyház, Állomás utca 17.)

Telephely: 1068 Budapest Szondi utca 98/a.

Telefonszám: 06 1 302 0632

email: ugyfelszolgalat@victofon.hu

Adószám: 10854075-2-13

Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 1. Az adatkezelés időtartama

Az írásbeli hozzájárulástól számított 7 év.

Mindegyik esetben az adatkezelés megszűnik, ha az érintett kéri adatai törlését.

A személyes adatok törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor a 1068 Budapest Szondi utca 98/a. címre küldött levélben vagy az ugyfelszolgalat@victofon.hu címre küldött e-mailben, vagy személyesen az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében. A Victofon Kft. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik jogszabályok (1997. XLVII. törvény, 2000. évi C. törvény) alapján szükséges adatokra, azokat a Victofon Kft. az előírt időtartamig megőrzi. Jogorvoslatért az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. www.naih.hu) fordulhat vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 1. A kezelt személyes adatok köre
 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Lakcím
 • Születési év
 • Korábbi, hallással kapcsolatos információk
 • Szállítási és számlázási adatok
 • továbbá az Érintett szabad adatközlési szándéka alapján az Érintett a szövegesen megadott adatai

vonatkozó személyes adatok körét jogosult kezelni és felhasználni az Érintett hozzájárulásával.

Az Adatkezelő jogosult az adatkezelés során keletkezett elektronikus üzeneteket is felhasználni az adatkezelés céljának megfelelően, jelen Adatkezelési tájékoztató és Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket Az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag Az Adatkezelő fér hozzá.

A Honlap html kódja Az Adatkezelőtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Cookie-k

Cookie-k és követési technológiák: Weboldalunk cookie-kat és más követési technológiákat használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára. A cookie-kat az Ön beleegyezésével helyezzük el a böngészőjében. Az új Google Consent Mode segítségével személyre szabottabb hirdetéseket kínálunk Önnek az Ön által megadott preferenciák alapján.

Harmadik fél szolgáltatók és Google Consent Mode: Egyes esetekben harmadik fél szolgáltatók és a Google Consent Mode is részt vesznek az adatkezelési tevékenységeinkben. A Google Consent Mode lehetővé teszi számunkra, hogy kevesebb személyes adatot gyűjtsünk Önről, miközben továbbra is személyre szabott élményt nyújtunk. Az ilyen szolgáltatók és a Google Consent Mode adatokat gyűjthetnek az Ön böngészési szokásairól azáltal, hogy cookie-kat használnak.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében:

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Adatkezelő a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl.: IT rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, CRM szolgáltatót) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése: Victofon Kft.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Total Studio Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Kassai utca 11/24.

E-mail cím: info@totalstudio.hu

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2 Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait a 3. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja:

7.4 Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

 

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. E-mail címek felhasználása

 

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 1. Adatbiztonság

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 1. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap, vagy egyéb online felület használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.